Kdo si může založit stavební spoření a na co může sloužit

Stavební spoření je velice oblíbený druh spoření. Kdo si jej může založit, k čemu ho lze použít a kdy máte nárok na státní podporu?

Stavební spoření může mít zřízené osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky a má přiděleno rodné číslo. Stavební spoření nemá žádný věkový limit. Za osoby mladší 18 let nebo bez právní způsobilosti jednají zákonní zástupci.

Vklady účastníků jsou úročeny úrokem, který se obvykle pohybuje v rozmezí 1 – 2% ročně. Dalším výnosem je státní podpora, která je tím největším lákadlem stavebního spoření.

Účastníkem stavebního spoření může být i právnická osoba, ta však nemá nárok na státní podporu.

Maximální výše státní podpory činí 2 000 Kč ročně na jednoho účastníka stavebního spoření, což odpovídá ročně uspořené částce 20 000 Kč celkem na všechny jeho smlouvy s požadavkem na státní podporu.

Účastník může státní podporu požadovat současně na více smluv o stavebním spoření; zálohy státní podpory se pak vypočítávají jako 10 % ze skutečně uspořené částky na každou smlouvu a přednostně poukazují na smlouvy uzavřené nejdříve až do vyčerpání ročního maximálního limitu státní podpory. Účastník má právo jednou do roka provést u každé smlouvy jednostrannou změnu tohoto prohlášení, avšak vždy pod sankcí nevratné a trvalé ztráty výhody převodu uspořené částky nad limit do dalších let pro účely výpočtu záloh státní podpory na tuto smlouvu.

Většina stavebních spořitelen požaduje, aby na účet stavebního spoření přibyla každý rok alespoň minimální úložka (zpravidla 0,3% – 0,5% měsíčně z cílové částky, respektive 12 násobek této částky ročně).

Co když chcete spořit dětem?

Na základě novely zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření (účinné od 6. 4. 2016), se ukončení smlouvy o stavebním spoření pro nezletilého účastníka považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, pokud k němu dojde po uplynutí vázací doby smlouvy o stavebním spoření a zároveň s tímto úkonem vyjádří souhlas oba zákonní zástupci.

V případě, že chcete nezletilému účastníkovi ukončit smlouvu o stavebním spoření je vyžadován souhlas opatrovnického soudu. Ten je nutný i tehdy, nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci i po vázací lhůtě.

Na co je možné stavební spoření použít?

Po splnění doby spoření je možné peníze vybrat a použít na cokoliv bez prokazování účelu.

Sandra Špačková
foto: pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *