Kdy se platí daň z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí, dříve známá jako daň z nemovitostí, se platí s předstihem. Přiznání k dani z nemovitých věcí za daný rok se podává do 31. ledna a platí se do konce května nebo ve dvou dávkách do konce května a listopadu.

Přiznání se podává jen jednou, poté už finanční úřad posílá jen složenky, resp. e-maily s vyměřenou daní. Znovu se přiznání k dani z nemovitých věcí podává, když se změní okolnosti (výměra pozemku, způsob užívání stavby, bylo přistavěno patro či více aj.), tedy skutečnosti které ovlivňují výpočet daně. Přiznání k dani z nemovitých věcí musejí podávat i majitelé novostaveb.

Poplatníci si mohou vybrat, jakým způsobem přiznání podat, zda v papírové či elektronické podobě. K tomuto účelu můžete využít interaktivní formuláře na internetu nebo daňový portál, který sám provádí výpočty. Pozor, daňový portál je třeba opatřit elektronickým podpisem, nebo do 5 dní od podání podat finančnímu úřadu vlastnoručně podepsaný e-tiskopis, který systém vygeneruje po odeslání datové zprávy.

Výjimku v tomto ohledu ale tvoří ti poplatníci mající zpřístupněnou datovou schránku. Ti musí podávat řádné, dodatečné nebo opravné přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky.

Nově nemusíte platit složenkou

Finanční správa ČR od letošního roku umožnila poplatníkům daně z nemovitých věcí využít služby zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu. Novinka je platná od zdaňovacího období 2017. Čas na přihlášení k této službě mají poplatníci nejpozději do 15. března určeného zdaňovacího období. K přihlášení je nutné vyplnit tiskopis Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí. V žádosti je potřeba určit jednu e-mailovou adresu, na kterou vám budou zasílány údaje pro placení daně. Tuto žádost je nutné poté podat příslušnému úřadu.

Tuto službu mohou využít všichni ti poplatníci, kteří nemají zřízenou službu  placení daně prostřednictvím SIPO. Služba se netýká ani právnických osob, které nemají zřízenou datovou schránku.

Ve zkratce lze říct, že služba jako má pouze nahradit klasickou složenku pro placení daně.

-MM-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *