Které tepelné čerpadlo je kvalitní? Napoví vám tato informace

Čím se řídit při výběru tepelného čerpadla? Chybou by bylo spoléhat se pouze na informace od prodejce, protože ty mohou být nepravdivé či neúplné. Zároveň, jednotliví výrobci mohou uvádět informace platné pro rozdílné provozní podmínky. Problematika výběru tepelného čerpadla je obsáhlá, pomoci s ní si kladou za úkol níže uvedené řádky.

Jedním z pomocníků při výběru tepelného čerpadla je Evropská značka kvality Q. Toto označení získají tepelná čerpadla poté, co úspěšně projdou testy nezávislého zkušebního ústavu. S tímto označením se setkáte v 21 zemích Evropy a coby zákazník s Evropskou značkou kvality Q získáváte následující jistoty:

  • Tepelné čerpadlo splňuje požadavky na úroveň akustického hluku během provozu.
  • Dovozce či výrobce čerpadla poskytuje dostatečnou technickou podporu a má vybudovanou servisní síť 
  • Tepelné čerpadlo je prodáváno s plnou dvouletou zárukou a závazkem dodávek náhradních dílů nejméně po dobu 10 let.
  • Tepelné čerpadlo je dodáváno s dokumentací v českém jazyce.
  • Všechny hlavní komponenty čerpadla jsou v souladu s mezinárodními a vnitrostátními předpisy či nařízeními.
  • Údaje o výkonu tepelného čerpadla odpovídají realitě a zároveň, tepelné čerpadlo splňuje požadavky na výkon potřebný pro získání Evropské značky kvality Q. Minimální požadavky na průměrný sezónní topný faktor (SCOP) jsou u jednotlivých typů tepelných čerpadel následující:

Jedním z prvních kroků při výběru tepelného čerpadla tak může být zahrnutí pouze těch produktů, které získaly Evropskou značku kvality Q, která je mimochodem jedním z podkladů při přidělování podpor a dotací na pořízení tepelného čerpadla.

Zdroj obrázku: Chad Roberston Media / Shutterstock.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *